Literaturo ICOMOS po medsebojnem dogovoru zbiramo in hranimo v Specialni knjižnici za področje varstva kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, Metelkova ulica 4, Ljubljana (Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center – knjižnica).

Seznam publikacij

Doktrina 1

Doktrina 2