Zgodovina

DOGODKI, KI SO VPLIVALI NA USTANOVITEV NEVLADNE OGRANIZACIJE ICOMOS IN ZGODOVINA ZDRUŽENJA ICOMOS SLOVENIJA

1931 Atene, Srečanje strokovnjakov za varstvo zgodovinskih spomenikov  (Rréunion des professionnels de la conservation des monuments) v organizaciji Mednarodnega muzejskega sveta sprejme sedem glavnih izhodišč  za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, pozneje združenih v  ‘Carti del Restauro’ oz. t.i. Atenski listini.

1933 Francoski arhitekt Le Corbusier na 4. Mednarodnem kongresu o moderni arhitekturi  (Assemblée des congrès internationaux d’Architecture moderne) predstavi pisni osnutek Atenske listine, ki je anonimno objavljena leta 1941 v Parizu.

1957 Pariz, 1. mednarodni kongres arhitektov in tehnikov za zgodovinske  spomenikov (Premier Congrès International des Architectes et Techniciens des Monuments Historiques). Ključna napotka konference sta: UNESCO obžaluje, da države članice še niso povezane z ustrezno vladno organizacijo, ki bi ustvarjala skupno politiko na področju varstva spomenikov, zato jih pozove, da se pridružijo projektu ICCROM in pričakuje oblikovanje mednarodne skupščine strokovnjakov s področja varstva kulturne dediščine.

1964 Benetke, 2. mednarodni kongres arhitektov in tehnikov zgodovinskih spomenikov. V jugoslovanski delegaciji so slovenski konservatorji Majda Frelih, Marijan Kolarič, Nataša Štupar Šumi in Ciril Tavčar.

1965 Krakow. Ustanovitev mednarodne nevladne organizacije ICOMOS, med člani jugoslovanske delegacije so  slovenski konservatorji Majda Frelih Ribič, Nuša Vauken in Miroslav Zupan.

Varšava. Izjemno pomembna Ustanovna skupščina nevladnega Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja ICOMOS in 1. generalna skupščina organizacije. V jugoslovanski delegaciji so slovenski konservatorji Majda Frelih Ribič, Juša Vauken in Miroslav Zupan.

1965 – 1993 nevladna organizacija ICOMOS uspešno deluje na območju SFRJ, organizirana v vseh republikah zvezne države. Posebnega pomena je strokovno delo članov pri pripravah vpisa jugoslovanskih  spomenikov na poskusno in na svetovno listo UNESCO.

1994 Neapelj, sestanek vodstva mednarodnega združenja ICOMOS International in odločitev o sprejemu slovenskega ICOMOS v organizacijo.

?-1993 slovenska arheologinja dr. Iva Mikl Curk je zadnja predsednica ICOMOS Jugoslavija, generalni sekretar je bil restavrator mag. Ivan Bogovčič.

1994 Eger, Jovo Grobovšek ob obisku na Madžarskem pripravi predstavitev slovenskih  kulturnih spomenikov in delo spomeniške službe v Sloveniji. Sledi povabilo generalnega sekretarja mednarodnega ICOMOS Herba Stovla h kandidaturi Slovenije za sprejem v mednarodno organizacijo ICOMOS International.

1994 (marec)  Neapelj, slovenski nacionalni komite ICOMOS  je na strokovnem posvetu včlanjen v mednarodni ICOMOS.

1994 Nalogo predsedujočega slovenskega nacionalnega komiteja ICOMOS začne opravljati arhitekt Jovo Grobovšek, ki hkrati postane član Posvetovalnega odbora mednarodnega združenja, kot so tudi ostali predsedniki nacionalnih komitejev ICOMOS.

1999 (3. februar) Ljubljana, sestanek iniciativne skupine za ustanovitev nacionalnega komiteja mednarodne nevladne organizacije  ICOMOS/SI v Narodnem muzeju v Ljubljani.

1999 (10. februar) Ljubljana, ustanovna skupščina Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij s sprejetjem statuta ICOMOS/SI v Ljubljani; prvi predsednik ICOMOS/SI postane  Jovo Grobovšek.

2001 ICOMOS/SI je vpisan v register društev.

2000 Predstavniki ICOMOS/SI na povabilo Makedonskega nacionalnega komiteja ICOMOS  sodelujejo na okrogli mizi v Skopju s predavanjem Aktualni problemi pri zaščititi dediščine v državah v tranziciji. Primer: Republika Slovenija.

2002 Slovenski ICOMOS  koordinira izdelavo nacionalnega poročila Montreal Plan on 20th Century Heritage v sklopu mednarodnega ICOMOS.

2002 Los Angeles, ICOMOS/SI v sklopu oblikovanja izhodišč za mednarodni projekt RecorDim (vodja Robin Letellier) predstavi projekt IZMERE v Sloveniji.

2003 Ljubljana, ICOMOS/SI izda v zbirki Doktrina konservatorstva  prevode mednarodnih listin ICOMOS – Doktrina 1.

2007 ICOMOS/SI na pobudo ICOMOS Italia sodeluje na tretji mednarodni potujoči razstavi o obnovi spomenikov z naslovom Terza Mostra Internazionale del Restauro Monumentale s predstavitvijo prenov hotela Palace v Portorožu, cisterne v Piranu ter grajske kapele, župnijske cerkve in cerkve sv.  Nikolaja v Novem mestu.

2008 (21. julij) na izrednem letnem zboru članov ICOMOS/SI je izvoljeno novo predsedstvo, predsednik postane mag. Marko Stokin, ki vodi združenje do leta 2017.

2009 (maj) ICOMOS/SI z javnim pismom zahteva ponovno strokovno presojo upoštevanja kulturnovarstvenih izhodišč  in ustreznost zmagovalne rešitve javnega natečaja za prenovo Plečnikovega stadiona.

2009 (28.-29. maj) ICOMOS/SI, Rudnik živega srebra in Mestni muzej Idrija organizirajo 3. Mednarodno konferenco Ekološki in družbenoekonomski vplivi pridobivanja in uporabe živega srebra na okolje v Idriji.

2010 vzpostavljena je spletna stran ICOMOS Slovenija: https://www.icomos.si

2010 (december) ICOMOS/SI gosti direktorico Mednarodnega sekretariata ICOMOS Gaio Jungeblut, ki predstavi načela delovanja nacionalnih svetov ICOMOS, opredeljenih v dokumentu Dubrovnik-Valetta principles.

2011 (oktober) ICOMOS/SI v Ljubljani organizira sestanek predsednikov in predstavnikov nacionalnih komitejev ICOMOS Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Makedonije, Srbije in Slovenije, na katerem je  podpisana  izjava o regionalnem sodelovanju na področju varstva nepremične kulturne dediščine.

2012 (2. – 4. maj) Bled, ICOMOS(SI organizira 1. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih na temo Mednarodni pravni standardi za varstvo kulturne dediščine v času ekonomske recesije in orodja za ohranjanje varstvenih standardov. Blejski simpozij postane trienalni mednarodni strokovni dogodek ICOMOS/SI.

2014 ICOMOS/SI izda v zbirki Doktrina konservatorstva spletno izdajo prevodov mednarodnih listin in dokumentov ICOMOS – Doktrina 2.

2014 ICOMOS/SI  izda prvo znanstveno monografijo »Monographic Publication of Icomos Slovenia: International legal Standards for Heritage protection in a Period of Economic Recession and Tools for Safeguarding Protection Standards.

2015 (marec) ICOMOS/SI se aktivno poveže z Delovno skupino za varstvo industrijske dediščine TICCIH/SI.

2015 (september) ICOMOS/SI podpiše memorandum o sodelovanju z Direktoratom za demokratično upravljanje Sveta  Evrope z namenom promocije konvencij in načel Sveta Evrope na področju industrijske dediščine.

2015 (22. – 24. junij) Varšava, ICOMOS/SI na znanstveni konferenci »Heritage in Transformation«  ob 50-letnici ustanovitve ICOMOS predstavi predavanje »A century of Conservation policy in Slovenia: between modernism and preservation.

2015 (1. – 3. oktober) Bled, ICOMOS/SI v sodelovanju  z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizira 2. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih na temo Varstvo in ponovna uporaba industrijske dediščine: Dileme, problemi, primeri.

2016 ime združenja se spremeni v Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, krajše Združenje ICOMOS Slovenije.

2016 (24. maj)  ICOMOS Slovenija v sodelovanja s Svetom Evrope organizira v Ljubljani sestanek predstavnikov ICOMOS, TICCIH in ICOMOS Slovenija.

2016 ICOMOS Slovenija izda ob finančni podpori Slovenske nacionalne komisije za UNESCO knjižico z naslovom Dediščina Slovenije in UNESCO.

2016 ICOMOS Slovenija na podlagi aktivnega delovanja pridobi status društva v javnem interesu na področju kulture.

2017 Vodenje ICOMOS Slovenija prevzame dr. Sonja Ifko.

2018 (20.-22. september)  Bled, ICOMOS Slovenija v sodelovanju  Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO organizira 3. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih na temo Upravljanje območij kulturne dediščine.

2018 Izide druga monografska publikacija ICOMOS Slovenija z naslovom  Protection and reuse of Industrial Heritage: Dilemmas, Problems , Examples.

2019 ICOMOS Slovenija se vpiše v vpisnik o prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

(Skupno 556 obiskov, današnjih obiskov 1)