ICOMOS listine v slovenskem jeziku

glej: Doktrina 1

glej: Doktrina 2

ICOMOS listine samo v angleškem jeziku

1999 - Mexico (12 GA) Principles for the Preservation of Historic Timber Structures
2003 - Zimbabwe (14 GA) Principles for the Analysis, Conservation and Restoration of Architectural Heritage
2003 - Zimbabwe (14 GA) Principles for the Preservation and Conservation-Restoration of Wall Paintings
2008 - Quebec (16 GA) The ICOMOS Charter on Cultural Routes
2008 - Quebec (16 GA) The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites

Ostali dokumenti ICOMOS - glej: www.icomos.org

doc Etični kodeks - samo v angleščini.

©2010 - 2015, Združenje ICOMOS/SI
Vse pravice pridržane!