Icomos

V Benetkah so na drugem kongresu arhitektov in specialistov za zgodovinske objekte leta 1964 sprejeli trinajst resolucij, ki jih poznamo kot mednarodno listino o restavratorstvu, bolj znano kot »Beneško karto«. Karta je nastala kot potreba po organiziranju strokovnjakov s področja konservatorstva in restavratorstva neodvisno od že uveljavljenega združenja muzeologov ICOM.

Vzporedno z Beneško karto je bilo na podlagi resolucije (Resolution concerning the creation of an international

Preberi več>

©2010 - 2015, Združenje ICOMOS/SI
Vse pravice pridržane!