2.Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih

Varstvo in ponovna uporaba industrijske dediščine Dileme, problemi, primeri

Vabilo in poziv k oddaji povzetkov predavanj
Bled, Slovenija, 1.- 3. oktober 2015

Pomembni datumi

Prvo obvestilo: februar 2015 poziv k sodelovanju
Drugo obvestilo: april 2015
Predložitev povzetkov: 30. maj 2015
Končni program: 1. september 2015

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Kontakta za oddajo povzetkov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

ICOMOS Slovenija in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizirata 2. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih vprašanjih z naslovom Varstvo in ponovna uporaba industrijske dediščine: dileme, problemi, primeri, ki bo potekal od 1. do 3. oktobra 2015 na Bledu.

Z zavedanjem, da je industrijska dediščina ogrožena, še posebno na območju jugovzhodne Evrope, in z upoštevanjem resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1924 (2013) o industrijski dediščini v Evropi ter ob 10. obletnici Okvirne konvencije o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro), je cilj simpozija spodbujanje zavedanja o vrednosti industrijske dediščine v sodobni družbi in izzivih, dilemah in primerih, povezanih z varstvom industrijske dediščine.

Poudarek simpozija je varstvo industrijske dediščine v okviru njene ponovne uporabe.

Kljub dejstvu, da je pomen industrijske dediščine pogosto prepoznan po vsej Evropi, ostaja velik del industrijske dediščine zanemarjen, predvsem v deželah jugovzhodne Evrope.

Cilj simpozija je izpostaviti dileme, probleme in primere revitalizacije in ponovne uporabe industrijske dediščine v okviru sodobnega trajnostnega razvoja.

Vabljeni predavatelji: K uvodnim predavanjem bodo povabljeni vodilni strokovnjaki.

Predstavitev: Jezik ustnih in pisnih prispevkov na simpoziju je angleščina.

Teme simpozija:
A. Pravni, upravni in strokovni izzivi zakonodajni okviri industrijska dediščina in zakonodaja odgovornost konservatorjev
B. Izvirnost in celovitost v procesu ponovne uporabe dileme pri spremembi rabe industrijske dediščine, ukrepi za povečanje spoštovanja značaja in celovitosti industrijske arhitekture v družbi, obstoječe strukture v primerjavi z novimi strukturami socialni, ekonomski in kulturni potencial industrijske dediščine
C. Upravljanje industrijske dediščine: izkušnje in primeri upravljavski pristop pri ponovni uporabi industrijskih območij, ohranjanje in »monitoring« izvedenih projektov, premislek obstoječih pristopov industrijske poti in čezmejno sodelovanje

Oddaja povzetkov Predlog z naslednjo vsebino mora biti oddan do 30. maja 2015:
- izbrana tema (A, B ali C)
- naslov
- povzetek v angleškem jeziku (največ 300 besed)
- ime in priimek avtorja/jev - ustanova

E-naslovi za oddajo povzetkov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Znanstveni odbor bo pregledal in izbral povzetke; izbrani avtorji bodo prejeli natančna navodila o oddaji člankov v celoti.

Zbornik prispevkov: Povzetki prispevkov bodo objavljeni v elektronski obliki.

Znanstveni odbor bo povabil izbrane avtorje k objavi njihovih prispevkov v “Monografski publikaciji ICOMOS Slovenija 2”.

 Simpozij>

©2010 - 2015, Združenje ICOMOS/SI
Vse pravice pridržane!